Caută
Close this search box.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Definiții:
Date personale inseamnă orice date care pot conduce la identificarea unei persoane fizice, fie direct, fie prin corelare între acestea, ca de exemplu nume, prenume, fotografie, varstă, sex, naționalitate, etnie, adresă de domiciliu/resedintă, adresă de e-mail, adresă IP, ocupație, venit, cont bancar, orientare politică, religie, semnătură, etc.
• categorii speciale de date personale inseamnă categoriile de date referitoare la rasă, etnie, date privind starea de sănătate sau conexe activității operatorului în legătură cu pacienții, date despre viața sexuală, codul numeric personal sau un alt cod ori număr având o funcție de identificare cu aplicabilitate generală;
• prelucrare inseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
• persoană vizată inseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate, cu titlu de exemplu: pacienți, rude/însoțitori/împuterniciți ai pacienților;
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Agnes-Szekely.ro prelucrează datele dumneavoastră personale în scopuri legitime directe sau conexe activității de prestare a serviciilor de coaching, respective tratamente cosmetic si alternative pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne sunt impuse. Vă informăm, cu titlu de exemplu, despre câteva dintre procesele de prelucrare a datelor pe care noi le efectuam :
• Colectarea, înregistrarea, păstrarea, vizualizarea datelor în vederea dezvoltarii functionalitatilor pe care clientii nostri le pot primi prin intermediul siteului nostru
• Mesajele transmise de catre dvs pot fi vizualizate in scopul imbunatatirii siteului nostru
Linkuri către alte website-uri
Website-ul nostru poate furniza linkuri către website-uri partenere sau externe. După ce accesati un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul respective, si va veti raporta la politicile lor privind confidențialitatea, noi nu suntem responsabili pentru continut acestor companii terte.